Listopad 2007

Sklep

30. listopadu 2007 v 23:31 | Phoebe |  Dům čarodějek

Pokoj Paige

30. listopadu 2007 v 23:30 | Phoebe |  Dům čarodějek

Pokoj Piper

30. listopadu 2007 v 23:30 | Phoebe |  Dům čarodějek

Pokoj Phoebe

30. listopadu 2007 v 23:30 | Phoebe |  Dům čarodějek

Pokoj Wyatta

30. listopadu 2007 v 23:29 | Phoebe |  Dům čarodějek

Půda

30. listopadu 2007 v 23:29 | Phoebe |  Dům čarodějek

Vchod

30. listopadu 2007 v 23:29 | Phoebe |  Dům čarodějek

Zimní zahrada

30. listopadu 2007 v 23:28 | Phoebe |  Dům čarodějek

Předpokoj

30. listopadu 2007 v 23:28 | Phoebe |  Dům čarodějek

Obývací pokoj

30. listopadu 2007 v 23:27 | Phoebe |  Dům čarodějek

Kuchyně

30. listopadu 2007 v 23:27 | Phoebe |  Dům čarodějek

Dům zvenku

30. listopadu 2007 v 23:26 | Phoebe |  Dům čarodějek

Fotky čarodějek

30. listopadu 2007 v 23:21 | Phoebe |  Charmed

Cole - foto

30. listopadu 2007 v 23:08 | Phoebe |  Cole / Julian McMahon

Foto Chrise

30. listopadu 2007 v 22:58 | Phoebe |  Chris / Drew Fuller

Foto Lea

30. listopadu 2007 v 22:50 | Phoebe |  Leo / Brian Krause

Kouzla

30. listopadu 2007 v 22:45 | Phoebe |  Kouzla a magie
1 - 2. Charmed Again (Znovu čarodějky 1 - 2)

Kouzlo na zničení Shaxe

Duchu vzdušných vírů,
tady nemáš sílu
nezůstaň tu se svým zlem,
smrt tě s tímhle kouzlem vem
(vyvoláno Piper,Phoebe a Paige)

Kouzlo na obživnutí Prue 1.
V tuto noc a v tuto chvíli,
vzývám vás staré síly
Vraťte mi mou sestru,
a vraťte nám moc tří
(vyvolala Piper)

Kouzlo na obživnutí Prue 2.
Povstaň čarodějek moci sílo,
ať povzneseš naše dílo
Vzývám tě vrat se k nám,
ať zas všechnu sílu mám
(vyvolala Piper)

Kouzlo na obživnutí Prue 3.
Krev za krev vzývám tě,
krev za krev zpět volám tě
(vyvolala Piper)

Kouzlo na vyvolání ducha(Seance)
Slyš má slova,
slyš mé steny,
duchu mrtvé z druhé strany,
zjev se po mé pravici,
překroč věčnou hranici
(vyvolala Piper)

Kouzlo na odeslání inspektora
My voláme duchy ke zla produktu,
ať ho přenesou hned do Timbuktu
(vyvolala Phoebe)

Odkrývací kouzlo
Zaklínám vás kouzel síly,
Odhalte ty co se skryly
předejte sílu věci té,
rozpoznat zlo ukryté
(vyvolala Phoebe a Piper)

3. Hell Hath No Fury (Peklo přišlo o fúrii)

Likvidační kouzlo

Ať se ten co je pohrdaný,
promění v sen,
a co ho hyzdí ,
ať z něj vyjde ven
(vyvolala Paige)

Kouzlo na podporování kompromisů
Moje slova ať mu projdou myslí,
ať se tvrdohlavec rozmyslí,
ať přísnost jeho roztaje,
a prodloužení,ať tu je
(vyvolala Paige)

Kouzlo na zavolání fúrie Piper
Sester moc zase sílí,
po nevinných neviděna pílí
Kdo slyšíš nás tak přijď blíž,
přijď k nám přijď a spočiň již
Krev za krev vyslyš můj hlas,
krev za krev a vrať se zas
(vyvolala Phoebe a Paige)

Zvratné kouzlo
Vůdčí duchu,vyslyš mě,
zruš tu kletbu,a to hned
(vyvolala Phoebe a Paige)

5. Size Matters (Jde o velikost)

Kouzlo na zničení Gamilla

Myslí malý,
velký zlem.
teď bolest jiných,
sám poznat měj
(vyvolaly všechny)

6. Knight To Remember (Nezapomenutelný rytíř)

Kouzlo zlé čarodějky

Přiveď mě a prince v jedno,
ať konečně klesne na koleno
Vzývám ho ať stane vedle,
jako milovaný ženich jejž přisoudilo mi nebe
(vyvolala zlá čarodějnice)

Kouzlo na zničení šokaře
Zmiz, my čarodějky na tebe voláme,
a tím teď taky ti poslední ránu dáme
(vyvolaly všechny)

7. Brain Drain (Vymývání mozku)

Kouzlo na zničení Chameleóna

Zlo kryjící se nocí,
toto kouzlo je mou mocí
Přestaň měnit svou podobu,
kouzlo tě pošle do hrobu
(vyvolala Piper)

Kouzlo k nalezení Piper
Čarodějek dobrých sílo,
zastav zrádné kletby dílo
Volná ty přijď k nám blíž,
přijď a nevzdaluj se již
Krev za krev vzývám tě,
krev za krev volám tě
(vyvolala Phoebe a Paige)

Kouzlo na propojení myslí
Život za život,
mysl k mysli,
našeho ducha ihned vyšli
Naše duše na cestu jdou se dát,
k té čí mysl chceme znát
(vyvolala Phoebe a Paige)

Kouzlo na vrácení sil
Odkud sem přišli,
tam je vrať,
zatrať slova,
moc mou ztrať
(Vyvolala Piper - ne celé)

9. Muse To My Ears (Polibek múzy)

Kouzlo na vidění múzy

Jako tvůrčí víla,
zjev se mi tvá síla
Světlu jež ti svítí v líci,
rozežeň zraku mého svíci
(vyvolala Phoebe)

Kouzlo na přenesení k múze
Tvořivosti sílo,
pomoz konat dílo
Světlo tvé v prstenu nezáří,
ať je teď rozsvítí síla moci tří
(vyvolaly všechny)

Kouzlo na zničení Devlina
Zlo zákeřný vrah,
temného podsvětí syn
Dobro vyslyš nás,
čarodějky staré jíž teď voláme,
Zlý čaroději zhyň
(vyvolaly všechny)

Kouzlo na zneviditelnění múzy
Jako tvůrčí víla,
zjev se mi tvá síla
Světlu jež ti svítí v líci,
ať rozžehne zraku mého svíci
(vyvolaly všechny)

11. Trial By Magic (Pod vlivem magie)

Kouzlo o přesvědčení Glena

Mysl a tělo,
ať zvlétnou do výše nevídané
rozumu jeho,
ať teď dostane se nebe pravdy nečekané
(vyvolala Paige)

Kouzlo na zavolání ducha Angely
Slyš má slova,
slyš mé steny,
duchu mrtvé z druhé stany,
zjev se po mé pravici,
překroč věčnou hranici
Duchu milované Angely,
žádám si tvé vedení,
žádám tě o spojené,
zjev se mezi námi
(vyvolaly všechny)

12. Lost And Bound (Ztraceno a spoutáno)

Kouzlo na zničení Ludlowa

Svěží vánek,
razí cestou květů ve sny,
Ludlow je zničený
(vyvolaly všechny)

13. Charmed And Dangerous (Čarodějné A Nebezpečné)

Kouzlo na zavolání sil

Moci čarodějek vstaň,
kouzlo mocné hned se staň
Voláme tě přijď k nám blíž,
přijď a zůstaň již
(vyvolaly všechny)

Likvidační kouzlo
Ať se objekt její touhy vrátí k ní,
a její trápení ať víc nikdo nevidí
(vyvolala Paige)

Kouzlo na zničení Zdroje
Prudence,Patricie,Penelope,
volám k nám sílu čar a světla,
ať vaše moc stojí na straně naší
a aby ta Zdroj všeho zla ze světa smetla
(vyvolaly všechny)

14. Three Faces Of Phoebe (Tři Podoby Phoebe)

Kouzlo na touhy srdce

Mám slabou vůli
Však silnou lásku,
odpověď hledám na otázku
Ať slova stráví oheň teď
A v srdci svém ať najdu odpověď
(vyvolala Phoebe)

Kouzlo na zničení Kurzona
Z lůna když vyzvedlo tě peklo,
na zemi se vše tě zřeklo
Nechť tě nechce ani nebe
Vzít,ať uchráníme sebe
(vyvolaly všechny)

15. Marry Go Round (Svatební Kolotoč)

Likvidační kouzlo

Ať se objekt její zloby rychle rozplyne,
a důvod její ať už nevidíme
(vyvolala)

17. Saving Private Leo (Zachraňte Vojína Lea)

Kouzlo na zničení duchů

Popel popelem,
duch duchem
Vem jejich duši,
ať pozře je zem.
(vyvolala Piper)

18. Bite Me (Kousni Mě)

Kouzlo na zničení Harpie

Bolesti, v které tě
zatrácíme
Démona pošli
na onen svět
(vyvolaly všechny)

19. We're Off to See The Wizard (Jsme na návštěvě u čaroděje)

Kouzlo na získání sil Zdroje

Holus into exitus omne
(vyvolal čaroděj)

20. Long Live The Queen (Ať žije královna)

Kouzlo na zničení Zdroje

Prudence,Patricie,Penelope,
volám k nám sílu čar a světla,
ať vaše moc stojí na straně naší
a aby ta Zdroj všeho zla ze světa smetla
(vyvolaly všechny)
1. The Honeymoon's Over (Po líbánkách)

Bez kouzel

2. Magic Hour (Hodina kouzel)

Bez kouzel

3. Once Upon A Time (Bylo nebylo)

Kouzlo na zviditelnění víl a trollů

V této mezidobě v temném domě,
vzýváme síly v sobě
tři stojíme tu a velíme
nebytelného prosíme
by z nebes k nám prohlédl
a k cíly našemu nás dovedl
(vytvořeno Prue, vyvolaly všechny)

4. All Halliwells' Eve (Halloween sester Halliwellových)

Bez kouzel

5. Sight Unseen (Neviditelný)

Bez kouzel

6. Primrose Empath (Prokletá empatie)

Kouzlo na odejmutí empatie

Osvoboď empatika
uvolni jeho dar
ať je zbaven veškeré bolesti
(vytvořeno a vyvoláno Prue)

7. Power Outage (Výpadek sil)

Bez kouzel

8. Sleuthing With The Enemy (Stopování s nepřítelem)

Kouzlo k likvidačnímu lektvaru na Baltazara

Duchové vzduchu, lesa moře
zbavte nás od démona hoře
duchu tmy a světla
zažeňte ho zpět do pekla
(vyvolaly všechny)

Kouzlo k přivolání Baltazara
Magické síly černé, bílé
nadešla vaše chvíle
ať je noc či bílý den,
přiveďte démona Baltazara sem
(vyvolaly Piper a Prue)

9. Coyote Piper (Nevděčná Piper)

Kouzlo k zničení Alchymisty

Vzuch buď vzduchem země zemí
alchymista nic nepromění
Ďáblem pekla zplozený
ať je hned ohněm spálený
(vyvolaly všechny)

Kouzlo k zničení Terry
Tělo vyvrhni jedovatou esenci
světlo lásky ať ukončí její existenci
(vyvolaly Prue a Phoebe, podruhé všechny)

10. We All Scream For Ice Cream (Všichni jdeme po zmrzlině)

Bez kouzel

11. Blinded By The Whitelighter (Smrt si bere světlonošku)

Kouzlo na zničení Eamese

Eames nyní zaplatí odplatu oběti
Natalii zdar Eamesovi zmar
moci změny bij do stěny
odmítám tvé odražení
(vyvolaly všechny)

12. Wrestling With Demons (Zápas s démony)

Kouzlo pro hledání ztracených věcí

Duchové vůdčí, prosím vás o milost,
dejte, ať smím prohlédnout nad jasnost
veďte mě nyní k tomu co hledám
dejte ať v mysli opět pokoj mám
(vyvolala Piper a Phoebe)

Kouzlo pro nalezení Toma
Ukažte mi cestu, kterou jít mám
ať spásu tomovi a Prue mír do duše dám
(vytvořila a vyvolala Phoebe)

Rušící kouzlo na hledání ztracených věcí
Vracím času to, co jsem já najít nechtěla
ať je to pryč z mysli, z těla
(vytvořila a vyvolala Phoebe)

13. Bride And Gloom (Nevěsta temnot)

Kouzlo k přimění Prue a Zila poslouchat rozkazy Dantalian

Touto knihou kouzlo spřádám,
všechnu bolest na ni vkládám,
ať jen trpí
(vyvolala Dantalian)

Kouzlo na zničení Dantalian
Sílo světla, magická moci
uvrhni děj (?) do bezkonce noci
(vyvolaly všechny)

14. The Good, The Bad And The Cursed (Dobro, zlo a nemrtví)

Bez kouzel

15. Just Harried (Samé trápení)

Svatební kouzlo

Srdce tobě
tělo tobě
vždy a na věky
tak staniž se
(vyvolali Piper a Leo)

16. Death Takes A Halliwell (Smrt si přišla pro Halliwellovou)

Kouzlo k přivolání anděla smrti

Duchové moře, z písku hrady
ať je hned anděl smrti tady
posílám svůj verš po větru
větře, přiveď smrt, ať je ihned tu
(vytvořila a vyvolala Prue)

Kouzlo ke zničení Hledačů
Vraždou nabyté znalosti
jsou krutý nepřítel moudrosti
mysl planoucí kradeným ohněm
budiž teď svým vlastním hrobem
(vyvolaly všechny)

17. PreWitched (Jak to bylo)

Vyvolání ducha

Neznámý dobrý duchu
potřebujeme rady
prosíme, spoj se s námi
a zjev se tady
(vyvolaly všechny)

Kouzlo pro zničení Stína
Devětkrát znova zemřít chtěl
necítil bolest, dýchat směl
ať je teď lapen do kruhu
a v bolesti pozná záhubu
(vyvolaly všechny)

18. Sin Francisco (Hříšné San Francisco)

Bez kouzel

19. The Demon Who Came In From The Cold
(Démon, který přišel z chladu)


Bez kouzel

20. Exit Strategy (Úniková strategie)

Bez kouzel

21. Look Who's Barking (Kdopak to štěká)

Kouzlo k přivolání Baltazara

Síly kouzel černé, bílé
teď nadešla vaše chvíle
ať ho skrývá vzduch či zem
přiveďte démona Baltazara sem
(vyvolaly Phoebe a Prue, později Piper)

Kouzlo k vystopování Banshee
Ať její křik, jež krmí žal,
jenž přináší jen smrt a zmar
slyší ti, kteří ji hledají
a zastavit ji spěchají
(vyvolaly Piper a Phoebe)

22. All Hell Breaks Loose (Rozpoutalo se peklo)

Kouzlo na zničení Shaxe

Duchu vzdušných vírů,
tady nemáš sílu
nezůstaň tu se svým zlem,
smrt tě s tímhle kouzlem vem
(vyvolala Phoebe, později Piper a Prue)
1. Something Wicca This Way Comes (Všechno zlé pro něco dobré)

Kouzlo na vyvolání síly tří

Poslyš řeč čarodějek
Tajemství, co skrývá noc
Poznej jména nejstarších bohů
Slova těch nejsilnějších kouzel
Svědkem je mi tato chvíle
Obracím se k staré síle
Dej velkou moc nám sestrám třem
Chceme mít moc
Dej nám sílu
(vyvoláno Phoebe)

Kouzlo na poražení Jeremyho (nefungující)
Láska se rozplyne a zmizí z mého života a mého srdce
Nech mě být Jeremy a už se nikdy nevracej
(vyvoláno Piper)

Kouzlo na poražení Jeremyho (funkční)
Tři spolu stojí síly si spojí
Tři spolu stojí síly si spojí
Tři spolu stojí síly si spojí
(vyvolaly všechny)

2. I've Got You Under My Skin (Až na kůži)

Javna - četla Piper a Prue

Javna se jeden týden v roce živý životní silou,
kterou krade mladým dívkám, pomocí magie zlého oka, aby byl věčně mladý.

Fatimina ruka - četla Piper
Prorok Mohamed ji kdysi vytvořil proto, aby poslal Javnu tam odkud přišel.

Kouzlo na poražení Javny
Na nás pohleď oko zlé,
zkáza tvá se přiblížila.
Skloň se před silou trojí jedinou.
Zmizte oči zlé a prokleté.
(vyvolaly všechny)

3. Thank You For Not Morphing (Návrat)

Kouzlo na poražení Morfovačů

Když v kruhu jenž je tvým domovem
Klid je pryč, zlo všude jen
Tak znič vše živé, pomoz zas
Nás tří sester vyslyš hlas
(vyvolaly všechny)

4. Dead Man Dating (Rande s duchem)


................

5. Dream Sorcerer (Čaroděj snů)

Kouzlo k upoutání lásky

Volám tě, volám tě
Já královnou jsem teď tvou
Tys můj bohatýr
Mé přání ať se vyplní
(vyvoláno Phoebe a Piper)

6. The Wedding From Hell (Ďábelský sňatek)

Jak zlomit kletbu Hekaté - četla Prue

Kouzlo bude zlomeno vyznáním lásky, stvrzeným polibkem.

Kouzlo k přivolání bouřky
Při Asterii a Perseovy
otevři se nebe a čiň své nejhorší.
(vyvoláno Hekaté)

7. The Fourth Sister (Čtvrtá sestra)

Kali - četla Piper a Prue

Zlá čarodějka, která byla zakleta do vlastní dimenze. Objevuje se v zrcadlech a může se zmocnit nevinné duše, pomocí které získá sílu jiných. Zničí se tím, že se rozbije její obraz.

Přivolání Kali
Přijď ke mně Kalí
já tě volám Kalí.
Přijď ke mně Kalí
já tě volám Kalí.
(vyvoláno Avivou)Foto Billie

30. listopadu 2007 v 22:37 | Phoebe |  Billie / Kaley Cuoco

Foto Paige

30. listopadu 2007 v 22:30 | Phoebe |  Paige / Rose McGowan

Foto Phoebe

30. listopadu 2007 v 22:22 | Phoebe |  Phoebe / Alyssa Milano